NEWSLETTER   
Therapeutic Areas
 

 

Download Company Brochure

Download Advanced Information

 

Therapeutic Areas
MED-NET has gained experience in numerous therapeutic areas.
Projects realized up till now in following therapeutic areas:
  • • Transplantation

          -    Kidney transplantation
          -    Liver transplantation
          -    Heart transplantation 
          -    Combined pancreas and kidney transplantation

  • • Pediatrics

         -    Hepatitis B
         -    Hepatitis C
         -    Autoimmune hepatitis
         -    Abdominal pain
         -    Crohn’s disease
         -    Irritable bowl syndrome
         -    Vaccine 
         -    Wilson’s disease

  • • Infectious diseases

         -    Hepatitis B
         -    Hepatitis C
         -    HIV
         -    Candidiasis
         -    Aspergillosis
         -    Therapeutic vaccines

  • • Oncology
         -    Breast cancer
         -    Kidney cancer
         -    Lung cancer
         -    Lymphoma
         -    Colon cancer

 
Statistics
Members: 13
News: 37
Web Links: 0
Medical Network Marek Woynarowski, Jaroslaw Kierkus Społka jawna; 04-501 Warszawa; Plowiecka 103
tel.: (+48 22) 612 45 73; fax: (+48 22) 610 78 61
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000503145, NIP 113-22-47-086