Therapeutic Areas
 
Therapeutic Areas
MED-NET has gained experience in numerous therapeutic areas.
Projects realized up till now in following therapeutic areas:
  • • Transplantation

          -    Kidney transplantation
          -    Liver transplantation
          -    Heart transplantation 
          -    Combined pancreas and kidney transplantation

  • • Pediatrics

         -    Hepatitis B
         -    Hepatitis C
         -    Autoimmune hepatitis
         -    Abdominal pain
         -    Crohn’s disease
         -    Irritable bowl syndrome
         -    Vaccine 
         -    Wilson’s disease

  • • Infectious diseases

         -    Hepatitis B
         -    Hepatitis C
         -    HIV
         -    Candidiasis
         -    Aspergillosis
         -    Therapeutic vaccines

  • • Oncology
         -    Breast cancer
         -    Kidney cancer
         -    Lung cancer
         -    Lymphoma
         -    Colon cancer

 
Medical Network Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Płowiecka 103, 04-501 Warszawa
tel.: +48 504 042 094
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0001060188, NIP 113-22-47-086