Medical writing and advisory
 
Medical writing and advisory

MED-NET collaborates with professionals in many therapeutic areas and thus is able to offer medical writing and advisory services including:
• Preparation of study protocol;
• Verification of the medical consistency of the documents;
• Training of monitors in therapeutic areas of studies conducted by MED-NET;
• Medical monitoring (entry criteria verification, protocol deviation etc.)
• Verification of the medical consistency of the data entered in CRF;
• Verification and coding of AE, SAE medical terms and concomitant medication;;
• Preparation of final study report;
• Preparation of final publication text

 
Medical Network Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Płowiecka 103, 04-501 Warszawa
tel.: +48 504 042 094
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0001060188, NIP 113-22-47-086