NEWSLETTER   
Medical writing and advisory
 

 

Download Company Brochure

Download Advanced Information

 

Medical writing and advisory

MED-NET collaborates with professionals in many therapeutic areas and thus is able to offer medical writing and advisory services including:
• Preparation of study protocol;
• Verification of the medical consistency of the documents;
• Training of monitors in therapeutic areas of studies conducted by MED-NET;
• Medical monitoring (entry criteria verification, protocol deviation etc.)
• Verification of the medical consistency of the data entered in CRF;
• Verification and coding of AE, SAE medical terms and concomitant medication;;
• Preparation of final study report;
• Preparation of final publication text

 
Statistics
Members: 13
News: 37
Web Links: 0
Medical Network Marek Woynarowski, Jaroslaw Kierkus Społka jawna; 04-501 Warszawa; Plowiecka 103
tel.: (+48 22) 612 45 73; fax: (+48 22) 610 78 61
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000503145, NIP 113-22-47-086