Study design development
 
Study design development

MED-NET uses the skills and experience of medical doctors to design the study from the very beginning:
• Design the idea and the hypothesis of the study;
• Sample size calculation;
• Design the study protocol;
• Prepare the Patient Information Form;
• Prepare the Informed Consent Form;
• Prepare the Case Report Form;
• Prepare other patients materials (if applicable);
• Prepare the medication labels (if applicable);
• Prepare randomization rules and randomization envelopes;
• Prepare the other study documents necessary for specific protocol (ex. Adaptations or validations of evaluations scales etc.).

All study related documents prepared by MED-NET are compliant with ICH-GCP guidelines and applicable EU and Polish law regulations.

 
Medical Network Marek Woynarowski, Jaroslaw Kierkus Społka jawna
z siedzibą w Warszawie, ul. Płowiecka 103, 04-501 Warszawa
tel.: +48 504 042 094
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000503145, NIP 113-22-47-086