NEWSLETTER   
Career
 

Firma Medical Network istnieje na rynku od 19 lat oferując usługi w zakresie pełnej obsługi badań klinicznych (przygotowanie badań, monitoring, data management).

 

Asystent w Dziale Badań Klinicznych

 

Miejsce pracy: Warszawa

 

Ogólny zakres obowiązków:

 • Prowadzenie dokumentacji śledzącej przebieg badania w

 • Bieżąca kontrola nad korespondencją mailową

 • Utrzymywanie komunikacji z klientem i ośrodkiem badawczym

 • Tłumaczenie dokumentów związanych z monitorowaniem projektów

 • Obsługa sprzętu biurowego

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji badań

 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami

 • Przekazywanie informacji na temat. badań przełożonym w celu zapewnienia zgodności działań związanych z zarządzaniem ośrodkami, wykonywania protokołu oraz dokumentacji z wytycznymi badania  

 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami

 • Organizacja spotkań służbowych

 • Prowadzenie kalendarza spotkań

 • Organizacja podróży służbowych

   

  Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe medyczne lub pokrewne preferowane

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 • Obsługa komputera i internetu

 • Bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office w szczególności Excela

 • Prawo jazdy kat. B;

 • Umiejętność pracy w zespole ;

 • Umiejętności planowania i organizacji

 • Umiejętność realizacji równoległych zadań

 • Nastawienie na osiąganie celów zarówno jakościowych jak i ilościowych;

 • Kreatywne podejście do rozwiązywania problemów

 • Podzielność uwagi

 • Dokładność

 • Umiejętność ustalania priorytetów

 • Odpowiedzialność

 • Zdolność analitycznego myślenia

 • Umiejętność pracy pod presją czasu

 • Wysoka kultura osobista

   

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Możliwości rozwoju zawodowego w stabilnej firmie

 • Sympatyczną atmosferę pracy

 • Wynagrodzenie zgodne z oczekiwaniami i kwalifikacjami kandydata

   

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na poniższy adres
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

W tytule maila prosimy o umieszczenie: Ogłoszenie CTA/11/2019

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Medical Network z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.”

 

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

Klauzula informacyjna

Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanym „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medical Network Marek Woynarowski, Jarosław Kierkuś  Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Płowiecka 103, 04-501 Warszawa;

 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Administrator Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną na adres email This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 4. Odbiorcami danych osobowych kandydatów do pracy będą podmioty świadczące usługi związane z obsługą procesu rekrutacyjnego, procesu zatrudnienia, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

 5. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od momentu przesłania przez kandydata dokumentów.

 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują kandydatowi następujące prawa:

  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,

  2. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Medical Network w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać poprzez przesłanie oświadczenia na adres email This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

  3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 7. Podanie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie Ciebie z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 8. Przesyłając CV oraz list motywacyjny zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa, np. Twoje zdjęcie, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

 

 

 

We are constantly developing thus we are frequently searching for new employees. If you are interested in joining our team please contact us.

Applications including CV and cover letter in English should be sent to: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

 
Medical Network Marek Woynarowski, Jaroslaw Kierkus Społka jawna
z siedzibą w Warszawie, ul. Płowiecka 103, 04-501 Warszawa
tel.: +48 504 042 094
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000503145, NIP 113-22-47-086