NEWSLETTER   
Contact
 

 

Download Company Brochure

Download Advanced Information

 

CONTACTS
Agnieszka Olek
Business & Operation Manager


 

Send an e-mail to this Contact:
Statistics
Members: 13
News: 37
Web Links: 0
Medical Network Marek Woynarowski, Jaroslaw Kierkus Społka jawna; 04-501 Warszawa; Plowiecka 103
tel.: (+48 22) 612 45 73; fax: (+48 22) 610 78 61
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000503145, NIP 113-22-47-086