Contact
 
CONTACTS
Medical Network
Address:
Płowiecka 103
04-501 Warsaw
Poland

Telephone: +48 504 042 094

 
Medical Network Marek Woynarowski, Jaroslaw Kierkus Społka jawna
z siedzibą w Warszawie, ul. Płowiecka 103, 04-501 Warszawa
tel.: +48 504 042 094
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000503145, NIP 113-22-47-086