Contact
 
CONTACTS - Medical Network sp.j.
Name Position Phone
Medical Network Spůłka z o.o. +48 504 042 094
Agnieszka Olek Business & Operation Manager
 
Medical Network Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Płowiecka 103, 04-501 Warszawa
tel.: +48 504 042 094
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0001060188, NIP 113-22-47-086